Neem Ferno – Chế Phẩm Phòng Trị Sâu Bọ Côn Trùng

Liên hệ

 

Neem Ferno – Phòng trừ các loại côn trùng gây hại, phổ rộng lên đến 375 loài, trong đó tiêu biểu như: ruồi vàng, sâu, rệp, bọ cánh cứng…

Danh mục: