Kích Kie Pro Mỹ Hiệu Quả Chỉ 1 Lần

Liên hệ

 

Được nhiều người chơi lan lựa chọn vì tính hiệu quả của nó cũng như không bị ảnh hưởng tới cây sau khi kích. Không những kích kie Keiki Pro Mỹ còn kích mầm gốc rất hiệu quả, chỉ cần một lần dùng duy nhất.

Danh mục: