Chậu Gỗ Kiểu Bí Phi 25

Liên hệ

 

Hoa lan được trồng trên Chậu gỗ trồng lan dáng bí phi 25 thì không phải chê chỗ nào mà còn làm tăng giá trị cây lên rất nhiều lần

Danh mục: